Dit zijn de finalisten van de Klasseprijs 2022

Persbericht

Shortlist Klasse
Binnenkort academisch optimistische leerkrachten in alle Vlaamse scholen? Symbolen in de plaats van cijfers op je rapport? Zingen kleuters in de toekomst allemaal letterliedjes? Kunnen leerlingen al leerend de oplossingen bieden voor onze klimaatcrisis? En wat hebben kunst en wiskunde gemeenschappelijk?

Ook scripties over onderwijs krijgen bij de Vlaamse Scriptieprijs extra aandacht. Deze vijf finalisten maken nog kans op de Klasseprijs 2022! Wie met de prijs ter waarde van 1.000 euro naar huis gaat zal onthuld worden tijdens de prijsuitreiking op 20 december.


Ontdek de kanshebbers

Academisch optimistische leerkrachten kijken op een andere manier naar sociaaleconomisch kwetsbare leerlingen

Ruben
Ruben Vanrusselt
Universiteit Antwerpen – Master in de opleidings- en onderwijswetenschappen

Leerkrachten uit academisch optimistische scholen kijken op een andere manier naar sociaaleconomisch kwetsbare leerlingen dan collega’s uit minder optimistische scholen. Dat blijkt uit de masterscriptie van Ruben Vanrusselt. Hij onderzocht redenen die leerkrachten in acht Antwerpse secundaire scholen aanhaalden voor een hoge of lage mate van gerichtheid op leren, vertrouwen in leerlingen en ouders, en geloof in eigen kunnen.

Lees het artikel.


Autisme-vriendelijk rapporteren binnen Opleidingsvorm 4
Els

Els Vangrieken
VIVES Hogeschool – Bachelor-na-Bachelor in Buitengewoon Onderwijs

Scholen hanteren punten als evaluatiemiddel om te bepalen of een leerling de leerplandoelen behaalt. Het punt op zichzelf is erg concreet. Geslaagd of niet geslaagd? Maar voor leerlingen met autisme is een punt erg moeilijk. Een punt geeft niet weer wat iemand effectief kan of wat iemand nog moeilijk vindt. Daarom werkte Els Vangrieken met haar bachelorproef een manier uit om autisme-vriendelijk te rapporteren aan de hand van symbolen.

Lees het artikel.


Ken je de nieuwste tool in het leesonderwijs al?
Sarah

Sarah Bekkers
Hogeschool West-Vlaanderen – Educatieve Bachelor in Kleuteronderwijs

Letterliedjes zijn educatieve kinderliedjes die kleuters kunnen aanzetten tot nadenken over letters en klanken. Sarah Bekkers schreef voor haar bachelorproef 9 van die letterliedjes en onderzocht nadien wat het effect ervan was op kinderen. Zo ondervond ze dat muziek en zingen niet enkel een positieve invloed heeft op luistervaardigheid en taalontwikkeling, maar dat het ook het volledige brein activeert. Met haar werk hoopt ze dat letterliedjes zich in de toekomst kunnen integreren in het leesonderwijs.

Lees het artikel.Verdroging aanpakken? Vraag het aan leerlingen!
Noah

Noah Fuhrmann
Universiteit Gent – Educatieve Master in de Wetenschappen en Technologie

Onze natuur redden en intussen wetenschappen en wiskunde leren? Het kan! Noah Fuhrmann ontwikkelde voor zijn scriptie een lessenpakket voor een brandend actueel milieuprobleem: verdroging. In STEM-lessenpakketten gebruiken leerlingen wetenschappelijke en technische kennis om maatschappelijke problemen op te lossen. Met Noah's lessenpakket onderzoeken leerlingen dus niet enkel een maatschappelijk probleem, maar leren ze ook bij over de fysica van grondwaterstroming, grondwaterafhankelijke planten en software.

Lees het artikel.Wiskunst, waar wiskunde en kunst elkaar inspireren
Ine

Ine Meers
Hogeschool PXL – Bachelor Leerkracht Secundair Onderwijs (LSO)- Wiskunde en PKV

Kunst en wiskunde gaan hand-in-hand. Denk maar aan de geometrische vormen in de architectuur of de ingewikkelde schilderijen van Escher. Toch houdt het onderwijs de onderwerpen vaak gescheiden. Ine Meers maakte voor haar bachelorproef een uitbreidingsbundel voor leerlingen van de eerste graad ASO waarin cultuur en wiskunde kunnen samenkomen. Zo kunnen leerlingen cultuur en kunstwerken bestuderen vanuit een wiskundig perspectief.

Lees het artikel.De jury

De jury bestond uit Klasse-redacteurs Julie Poignie, Simon Verbist, Femke Van de Pontseele, Robin De Vries, Nele Beerens en Hans Vanderspikken (Hoofredacteur).