Het juryverslag van de Klasseprijs 2018

Artikel
Logo Klasse


Barbara Dewit en Jente Verbesselt (KU Leuven) winnen Klasseprijs

Relevant voor het onderwijsveld, vernieuwend, laagdrempelig en concreet. Die vier kwaliteiten, waar de redactie van Klasse zelf ook graag prat op gaat, zocht de jury in de 79 onderwijsgerelateerde scripties die dit jaar meedongen naar de Klasseprijs.

Na een uitgebreide lezing nomineerde de vierkoppige redactiejury vijf scripties. Ze tonen elk een grote voeling met maatschappelijke evoluties en met de leefwereld van leraren. Ze dragen ook bij tot meer inzicht in of betere praktijk op het vlak van welbevinden, professionalisering, leiderschap ... De vijf topgenomineerden voerden ook stuk voor stuk een degelijk (veld)onderzoek.

De scriptie die de jury unaniem het meest kon bekoren, is: Stemapp voor de student leraar - ontwikkeling en toetsing van risicobepaling en advisering van Barbara Dewit en Jente Verbesselt uit de opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen van de KU Leuven.

Naast redactionele aandacht, krijgen Dewit en Verbesselt tijdens de uitreikingsplechtigheid op 19 december in Leuven een Holiday Line-reischeque ter waarde van 1000 euro uit handen van Klasse-hoofdredacteur Hans Vanderspikken.

Barbara Dewit en Jente Verbesselt roepen in hun masterproef op om stemvorming op te nemen in de lerarenopleiding. Ze ontwikkelden hiervoor de app Stemplate, met adviezen rond stem en stemrisico’s voor studenten aan de lerarenopleiding, gebaseerd op het stemergonomisch model.

Hans Vanderspikken (Klasse) met de twee laureaten

Recente studies tonen immers aan dat studenten al in de lerarenopleiding een groot risico lopen op de ontwikkeling van stemproblemen later. En de cijfers liegen er ook niet om: tot 80% van de leraren (afhankelijk van het type onderwijs) ervaart stemproblemen.

Met hun scriptie zetten Dewit en Verbesselt dan ook een uiterst relevant thema op de onderwijsagenda. Waar er de laatste jaren zoveel belang wordt gehecht aan ergonomie op de werkvloer, blijft goed zorg dragen voor de stem - toch hét werkinstrument van elke leraar - een zwaar onderbelicht topic. Het is daarom belangrijk dat dit al van in de lerarenopleiding expliciete aandacht krijgt, om latere problemen te voorkomen. Klasse schaart zich volledig achter dat pleidooi. Dat Dewit en Verbesselt er, vanuit hun ruimere logopedische achtergrond, voor kozen om specifiek een leraren-thema te kiezen, maakt hun oproep nog waardevoller.

Maar de masterproef blijft niet bij een theoretische visie. Het praktische luik, de app Stemplate, maakt de scriptie pas echt innovatief. Een dergelijke tool bestaat tot dusver in het onderwijs nog niet. Het feit dat beide studenten er al de Outstanding Masterthesis Award mee in de wacht sleepten, overtuigt de jury nog meer van de kwaliteit en het vernieuwende karakter.

En er is nog meer. De app werd ook uitgetest door 72 eerstejaarsstudenten van UCLL. Met positieve resultaten. De app staat natuurlijk nog in zijn kinderschoenen, dat erkennen beide studenten ook zelf. Maar de eerste stap is gezet: een groter bewustzijn met betrekking tot stemgebruik en -verzorging bij studenten in de lerarenopleiding. De app zet aan tot handelen en komt tegemoet aan de nood aan kennis en inzicht over stem, stemrisico’s en stemergonomisch handelen, zowel in de lerarenopleiding als bij leraren in het algemeen. Klasse hoopt dan ook dat deze masterproef een vervolg krijgt via verder onderzoek, verhoogde aandacht voor goed stemgebruik in de lerarenopleiding, verfijning van de app en het vrij ter beschikking stellen ervan voor elke Vlaamse leraar.

Lees de winnende scriptie

Schrijf je nu in voor de nieuwe editie van de Klasseprijs

Lees ook