Klasse nomineert 5 scripties

Artikel

Wie wint de Klasseprijs 2018? Het antwoord op die vraag moeten we u nog even schuldig blijven, maar we kunnen u wel meedelen welke 6 mensen in aanmerking komen. Na rijp beraad nomineerde de Klasse-redactie immers vijf scripties uit een totaal van 79 inzendingen. Met de Klasseprijs gaan Klasse, het multimediaal platform voor onderwijs in Vlaanderen, en Scriptie vzw sinds 2003 jaarlijks op zoek naar de sterkste onderwijsscripties in Vlaanderen.

De genomineerde scripties zijn:

Gitte Truijen
Een negatief verband tussen sociale media en spellingvaardigheid? Ik d8 het ni!
Gitte Truijen
Master in de Communicatiewetenschappen - Nieuwe media en maatschappij – Universiteit Gent

De chattaal die vele jongeren gebruiken om te communiceren via sociale media boezemt heel wat ouders en leerkrachten angst in: ze vrezen dat het gebruik van chattaal een slechte invloed heeft op de spellingvaardigheid van jongeren. In haar studie bij 109 jongeren uit het derde en vierde middelbaar toont Gitte Truijen aan dat die paniek ongegrond is. Jongeren blijken er perfect in te slagen het gebruik van chattaal gescheiden te houden van het gebruik van het Standaardnederlands, toch wanneer ze met pen en papier werken.

Lees meer: "D8 je nu egt dat de jeugd ni meer kon schrijven?"


Ludwig Peeters
Compassie in het onderwijs: effecten op persoonlijk welbevinden en professioneel functioneren van leerkrachten
Ludwig Peeters
Master in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen

In zijn scriptie bracht Ludwig Peeters in kaart in welke mate leerkrachten in het Vlaamse secundair onderwijs op moeilijke momenten compassie ervaren vanwege naaste collega's en directie. Leerkrachten scoren daarbij goed: zij tonen volgens Peeters' onderzoek meer medeleven dan andere beroepsgroepen. Het kunnen rekenen op medeleven van de collega's blijkt belangrijke effecten te hebben op het persoonlijk welbevinden en het professioneel functioneren (bv. ziekteverzuim en burn-out) van een leraar. Lees meer: "Een zwaar beroep werkbaar houden? Leer van de leraar!"


Barbara Dewit - Jente Verbesselt kopie
Stemapp voor de student leraar - ontwikkeling en toetsing van risicobepaling en advisering
Barbara Dewit & Jente Verbesselt
Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen – KU Leuven

Recente studies tonen aan dat studenten aan de lerarenopleiding een groot risico lopen op de ontwikkeling van stemproblemen. Daarom roepen Barbara Dewit & Jente Verbesselt op om stemvorming op te nemen in de lerarenopleiding. Ze ontwikkelden hiervoor de app Stemplate, met adviezen rond stem en stemrisico’s voor studenten aan de lerarenopleiding, gebaseerd op het stemergonomisch model. Lees meer “Stemplate behaalt goud - Studenten logopedie ontwikkelen app


Elfie Van Haudenhuyse
Vind je weg in superdiversiteit. BegeLEID je team naar divers-sensitiviteit.
Elfie Van Haudenhuyse
Bachelor in de lerarenopleiding: Kleuteronderwijs – Arteveldehogeschool Gent

Inclusief onderwijs wil kwalitatief onderwijs bieden aan alle kinderen uit onze diverse samenleving. Leerkrachten staan vaak heel positief tegenover die diversiteit, maar weten soms niet uit welk hout pijlen te maken. De diverse klasgroep waarvoor zij staan, leidt tot onzekerheid en een gevoel van onmacht. In haar scriptie werkte Elfie Van Haudenhuyse een leidraad voor scholen om het veranderingsproces naar aanleiding van superdiversiteit te (bege)leiden, aan de hand van divers-sensitiviteit en het Prosci®-ADKAR® model. Lees meer: "Turnles met een niet-aangeboren hersenletsel"


De invloed van het hoofddoekenverbod op adolescente moslima's
Kawtar Bakir
Bachelor in het sociaal werk – VIVES Hogeschool

Het dragen van een hoofddoek is op veel secundaire scholen niet toegestaan. In haar onderzoek geeft Kawtar Bakir een beeld van de invloeden van dit hoofddoekenverbod op psychologische en professionele facetten in het leven van hoofddoek-dragende meisjes in het secundair onderwijs in Vlaanderen. Zo blijkt onder meer dat 84,8% van deze meisjes hun studiekeuze hoger onderwijs afweegt op al dan niet mogen dragen van hoofddoek. Lees meer: "Moslimleerlinge beperkt door het hoofddoekenverbod"Ontknoping op 19 december
Klasse geeft de naam van de winnaar van de Klasseprijs vrij op de uitreiking van de Vlaamse Scriptieprijs op 19 december in het Iers College in Leuven. Klasse beloont de winnaar met een reischeque ter waarde van €1.000 en het winnende eindwerk krijgt redactionele aandacht via de kanalen van Klasse. Wie de uitreiking graag wil bijwonen, kan zich inschrijven via www.scriptieprijs.be/uitreiking

Lees ook