Van gezelschapsspel tot patiëntenformulier

Artikel

baprijsElias Callewaert won de Bachelorprijs 2020 “Nu pas besef ik hoe herkenbaar en belangrijk het onderwerp van mijn scriptie is” © Kevin Faignaert

De jongste van alle deelprijzen, de Bachelorprijs, bekroont al sinds 2016 straffe inzendingen uit de hogescholen. Deze bachelorinzendingen maakten al kans op de Vlaamse Scriptieprijs, toch was er wel degelijk nood aan een extra prijs. Want een bachelorproef is allesbehalve ‘het kleine broertje van de masterproef’, maar blinkt net uit in creativiteit, diversiteit en toepasbaarheid in het werkveld.

Deze Bachelorprijs is een initiatief van de hogescholen zelf, die vonden dat er bij de beoordelingscriteria van de Vlaamse Scriptieprijs te weinig oog was voor het praktijkgerichte karakter van een professionele bachelorproef. 

Het zijn dan ook de hogescholen zelf die juryleden afvaardigen. Hoewel het vele leeswerk niet te onderschatten is, is het enthousiasme bij de jury ieder jaar groot om in de inzendingen te duiken om er de sterkste eindwerken uit te vissen.

Maar dat enthousiasme leidt ook tot gepassioneerde discussies. Over de jurycriteria, bijvoorbeeld. Afscheidnemend jurylid Rik Hostyn was er van bij het begin bij: “Ieder jaar is er een moment waarop we alles opnieuw in vraag willen stellen, de beoordelingscriteria zijn nochtans goed gedefinieerd.”

Dat is niet verwonderlijk, want in tegenstelling tot een masterproef, bestaat er geen algemene consensus over hoe zo’n bachelorproef er moet uitzien. De ene hogeschool eist van studenten een klassiek eindwerk met een doorwrochte literatuurstudie en diepgaand onderzoek, de andere hogeschool ziet het veel praktijkgerichter. Ook een gezelschapsspel, een stoelontwerp of een patiëntenformulier kan een bachelorproef zijn en dat maakt het de juryleden vaak knap lastig om alle eindwerken te vergelijken.

Boekbesprekingen

In 2020 vonden de jureringen en de uitreiking voor de eerste keer online plaats. Het resultaat was een opvallende, maar atypische winnaar: een dramatherapeut die langs de straten wandelde, connectie probeerde te maken met de mensen thuis en hen verleidde tot een korte interactie via een rollenspel. Zo probeerde hij de eenzaamheid te bestrijden in bizarre tijden van lockdowns en andere strenge maatregelen. Hij schreef er een meeslepende bachelorproef over.

Bachelorprijslaureaat Elias Callewaert: “Door die prijs besefte ik pas hoe herkenbaar en belangrijk het onderwerp van mijn scriptie voor veel mensen is. Achter mijn rug is mijn bachelorproef een eigen leven beginnen te leiden. Niet alleen dichte vrienden waarvan ik het in eerste instantie niet had gedacht, maar ook volkomen vreemden schreven me allerlei fantastische en deugddoende getuigenissen en berichten. Er waren zelfs leerlingen die boekbesprekingen schreven over mijn eindwerk.”

Journalistenjury

Een andere uitdaging voor de Bachelorprijsjury is de neutraliteit. Iedereen vertegenwoordigt de eigen associatie, maar dat mag niet tot uiting komen in de beoordeling. De juryleden zijn op dat vlak uiterst voorzichtig en bijten op hun tong wanneer ‘hun’ studenten besproken worden. Maar zo neutraal als ze zijn tijdens de jurering, zo groot is de trots achteraf als iemand uit hun hogeschool de selectie haalt. Om de neutraliteit verder te garanderen, wordt de keuze van de winnaar uitbesteed aan een journalistenjury. Vorig jaar nam onder meer De Standaard-journalist Guy Tegenbos deze taak op zich.

Meer info en deelnemen: scriptieprijs.be/bachelorprijs

Share this on: