Andere scriptieprijzen

Ook andere organisaties bieden mooie prijzen aan voor je scriptie. Ben je al ingeschreven voor de Vlaamse Scriptieprijs? Check dan zeker ook onze collega's.

Boerenbond Persprijs

Ieder jaar reikt Boerenbond twee prijzen uit voor scriptie, elk ter waarde van 500 euro. De eerste prijs gaar naar een student die afstudeerde als master in de Bio-ingenieurswetenschappen, in de Biowetenschappen, in de Diergeneeskunde of een andere richting. De andere prijs gaat naar een afgestudeerde professioneel bachelor in de Agro- en Biotechnologie en in een andere richting met deze graad.
De deelnemers moeten hun eindverhandeling verwerken in een publiceerbaar artikel voor de sector. De inzendingen moeten toekomen op het wedstrijdsecretariaat via persprijs@boerenbond.be. De prijsuitreiking heeft plaats op Agribex. De gelauwerde inzendingen worden gepubliceerd in Boer&Tuinder, Management&Techniek of Sierteelt&Groenvoorziening.

Boerenbond Persprijs

Encon Sustainability Award

Heb jij een thesis die dé oplossing kan zijn voor een klimaatprobleem of sociaal probleem? Die ervoor kan zorgen dat bedrijven maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen?
Duurzaamheid is hotter, cooler, vetter & epischer dan ooit! Helaas blijft de bedrijfswereld vaak teruggrijpen naar bestaande oplossingen. Om echt het verschil te maken en te gaan voor een duurzamere wereld, hebben we jullie brein nodig: generatie Z!
De Encon Sustainability award wilt studenten ondersteunen die de (bedrijfs)wereld kunnen veranderen! Out of the box ideeën die een impact hebben en bedrijven duurzaam kunnen laten groeien. Want door steeds hetzelfde te blijven doen, gaan we geen andere resultaten krijgen. De winnaar wordt ook beloond met een geldprijs van €2.500 en, indien er een match is, een jobaanbieding bij Encon.

Encon Sustainability Award

ie-prijzen voor ingenieurs

ie-net, de community voor ingenieurs en technisch-geïnspireerde mensen, reikt jaarlijks de ie-prijzen voor ingenieurs uit. De afstuderende ingenieur legt bij het behalen van het diploma van burgerlijk, bio-of industrieel ingenieur een masterproef af. De thema’s hiervan spelen rechtstreeks in op speerpunten in het onderzoek, het oplossen van specifieke problemen of het verkennen van nieuwe mogelijkheden. De eindwerken staan symbool voor toekomstgerichtheid, innovatiekracht en toepasbaarheid. De ie-prijzen bekronen de meest verdienstelijke afstudeerwerken en worden toegekend door jury en publiek.

ie-prijzen voor ingenieurs


Izegemse thesis- en onderzoeksprijs

De stad Izegem reikt tweejaarlijks een thesis- en onderzoeksprijs uit om studenten aan universiteiten en hogescholen aan te moedigen een Izegems thema te kiezen voor de uitwerking van een thesis. De winnaar ontvangt 800 euro en er wordt een artikel over de thesis of het onderzoek gepubliceerd in het stadsmagazine.
Izegemse thesis- en onderzoeksprijs

Johana Naber Scriptieprijs

De Johanna Naberprijs is een jaarlijkse prijs voor Nederlandse en Vlaamse afstudeerscripties met als onderwerp vrouwen -en/of gendergeschiedenis. De prijs is vernoemd naar Johanna Wilhelmina Antoinette Naber (1859-1941), schrijfster van talrijke historische studies. Naber wijdde een groot deel van haar leven aan het zichtbaar maken van vrouwen in de geschiedenis. De winnaar van de Johanna Naber Scriptieprijs krijgt 500 euro.

Johana Naber Scriptieprijs


Lierse Scriptieprijzen

De vzw Zimmertorencomité Lier organiseert jaarlijks de "Lierse Scriptieprijzen". Er worden twee "Lierse Scriptieprijzen" uitgereikt: één voor een scriptie over Lier "Schoon Lier" en één voor een scriptie gerelateerd aan exacte wetenschappen, technologie en innovatie "Zimmer".
Lierse Scriptieprijzen


Kortom Scriptieprijs

Kortom is een onafhankelijke vereniging voor overheids- en socialprofitcommunicatie. De Kortom Communicatie Awards 2021 belonen projecten van overheden én social profit organisaties die het belang van communicatie onderstrepen. De invalshoek is breed: het project kan gericht zijn op communicatie van de organisatie als geheel of van een onderdeel, zowel op vlak van interne als van externe communicatie. In 2021 reikt Kortom onder de inzendingen een eerste Scriptieprijs uit voor scripties die relevant zijn voor communicatieprofessionals in de overheids- en/of socialprofitsector.

Kortom Scriptieprijs

Prijs Piet Cleemput

Het Fonds Piet Cleemput heeft als doel de maatschappelijke positie van kansarme burgers te versterken door de fundamentele oorzaken van armoede en sociale uitsluiting op een professionele en efficiënte manier aan te pakken. Door toekomstige professionelen uit de opleidingen sociaal werk daarin te stimuleren wil het Fonds bijdragen tot een betere maatschappelijke dienstverlening. De Prijs Piet Cleemput wordt jaarlijks uitgereikt, waarbij afwisselend een bachelorproef en een masterproef sociaal werk wordt bekroond. De winnaar ontvangt een prijs t.w.v. 2.500 euro. Nog eens 2.500 euro gaat naar een project binnen het inhoudsdomein van de proef. De wedstrijd mikt steeds op studenten uit de voorbije 2 academiejaren van de masteropleidingen Sociaal Werk. De deadline valt steeds in de tweede week van oktober.

Prijs Piet Cleemput

Scriptieprijs Onlinehulp

Sinds 2015 reikt Flanderscare de Scriptieprijs Onlinehulp uit. Met die jaarlijkse prijs wil Flanderscare het ontwikkelen, bundelen en verspreiden van kennis over onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen stimuleren. Wie het afgelopen academiejaar een bachelor- of een masterproef met als thema onlinehulp voor welzijn of gezondheid schreef, kan meedingen naar de prijs.

Scriptieprijs Onlinehulp

SKEPP thesisprijs

De Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale (SKEPP) looft een prijs uit ter waarde van 1.000 euro voor de beste studententhesis waarin pseudowetenschap, het paranormale en gelijkaardige onderwerpen op een kritische wijze worden onderzocht. Deze prijs wil het kritisch en skeptisch onderzoek aanmoedigen.

SKEPP thesisprijs


Thesisprijs Vlaamse Regulator voor de Media

De Vlaamse Regulator voor de Media startte in 2011 met de organisatie van de "Thesisprijs Vlaamse Regulator voor de Media". Met de organisatie van deze Thesisprijs wenst de toezichthouder het onderzoek naar onderwerpen die aansluiten bij zijn werkzaamheden te stimuleren. De winnaar van de Thesisprijs ontvangt een geldsom van 1.500 euro. Voor de tweede en derde is een geldprijs van 250 euro voorzien. Elke student die afstudeert in een media-, marketing-, economische-, communicatiegerichte of juridische opleiding met een thesis / masterproef dat een onderwerp dat aansluit bij de werking van de VRM behandelt en waarvoor men minstens 14/20 heeft gehaald, kan in het jaar van zijn of haar promotie deelnemen aan de "Thesisprijs van de Vlaamse Regulator voor de Media".

Thesisprijs Vlaamse Regulator voor de Media

VI.BE scriptieprijs

Schrijf je je thesis over muziek (pop, jazz, world, folk, dance ...), de muzieksector en -industrie of het brede muzieklandschap? En studeer je aan een Vlaamse hogeschool of universiteit? Dan kan je € 500 én eeuwige roem winnen met de VI.BE scriptieprijs. Het concrete onderwerp doet er niet toe, of je nu vanuit een juridische, wetenschappelijke, communicatieve, pedagogische,… invalshoek schrijft.

VI.BE scriptieprijs

VRP-afstudeerprijs

Met haar jaarlijkse afstudeerprijs wil de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) innovatieve en creatieve eindwerken ivm architectuur, stedelijke planning, etc. in de kijker zetten en de makers ervan de mogelijkheid bieden hun werk aan de vakwereld te tonen.

VRP-afstudeerprijs

Wim Dings “ De Wielewaal” prijs voor ornithologie

Ter nagedachtenis van Wim Dings (1927-2012) wordt tweejaarlijks een ornithologieprijs uitgereikt door de Universiteit Antwerpen. De doelstelling is het wetenschappelijk veldornithologisch onderzoek te ondersteunen via een financiële aanmoediging (de winnaar krijgt 2.000 Euro) en een verhoogde visibiliteit. De prijs wordt uitgereikt voor een scriptie (master of doctoraat), of een gepubliceerd onderzoeksartikel van minstens 3.000 woorden. Inzendingen worden beoordeeld door een internationale jury. Editie 2021 staat open voor kandidaten uit Benelux.Wim Dings “ De Wielewaal” prijs voor ornithologie

Wouter-Achterberg scriptieprijs

De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de Vlaamse of Nederlandse masterstudent met de beste scriptie op het gebied van de milieufilosofie. De winnaar ontvangt € 1.000,- en wordt uitgenodigd de scriptie te herschrijven voor een publicatie in Filosofie & Praktijk. Tweede en derde prijs bedragen respectievelijk €250,- en €100,- . De prijzen zijn mogelijk gemaakt door de Triodos Foundation en worden uitgereikt op de Dag van de Milieufilosofie.

Wouter-Achterberg scriptieprijs

Deelprijzen van de Vlaamse Scriptieprijs

De Bachelorprijs voor professionele bachelorproeven, de mtech+prijs voor technologisch onderzoek, de NBN Sustainability Award voor scripties over duurzaamheid, de Klasseprijs voor onderwijsscripties en de Eos-prijs voor exact-wetenschappelijke scripties, zijn allemaal deelprijzen van de Vlaamse Scriptieprijs. Inschrijven voor deze prijzen doe je door hier je bachelor- of masterproef in te dienen, samen met een begeleidend journalistiek artikel.