Shortlist Klasseprijs 2021

Persbericht

klasseprijs
Ook scripties over onderwijs krijgen bij de Vlaamse Scriptieprijs extra aandacht. Deze vijf finalisten maken nog kans op de Klasseprijs 2021!

Na rijp beraad nomineerde de Klasse-redactie vijf scripties uit een totaal van 89 inzendingen. Sinds 2003 gaan onderwijsplatform Klasse en SciMingo jaarlijks op zoek naar de sterkste onderwijsscripties in Vlaanderen.

Volg de uitreiking via livestream

Het effect van interactief voorlezen op de probleemoplossingsvaardigheden van kleuters
(journalistiek artikel: "Kleuters lossen alles op met plakband")
Joris Van Elsen
Universiteit Antwerpen
Master in de opleidings- en onderwijswetenschappen

Problemen oplossen kan je leren. En daar kan je best vroeg mee beginnen. Onderzoek van Joris Van Elsen toont aan dat interactief voorlezen kleuters helpt om betere probleemoplossers te worden.De ondersteunende rol van de school bij de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen met kanker: een systematische literatuurstudie
(journalistiek artikel: School-re-integratie na kinderkanker)
Pauline Verhelst
Universiteit Gent
Educatieve Master in de Gedragswetenschappen

In België worden er jaarlijks zo’n 600 schoolgaande kinderen getroffen door de diagnose kinderkanker. Plots wordt hun vertrouwde schoolomgeving vervangen door een ziekenhuiskamer waar de strijd tegen kanker centraal komt te staan. Wanneer kinderen na zo'n ingrijpende kankerbehandeling klaar zijn om terug te keren naar school, blijkt dit vaak stresserend te zijn. Pauline Verhelst onderzocht welke specifieke onderwijsnoden kinderen met kanker precies ervaren, zodat er concrete handvaten voor de onderwijspraktijk ontwikkeld kunnen worden.Een kritische analyse van het recht op onderwijs in het internationale recht en diens openheid voor de verankering van de thuistaal van nieuwe minderheden
(journalistiek artikel: Niet verstaan, niet geleerd: hoe kinderen met een andere thuistaal het volledige genot van hun recht op onderwijs wordt ontzegd en wat hieraan gedaan kan worden bekeken vanuit reeds genomen initiatieven voor mensen met een handicap.)
Joachim Vandevelde
KU Leuven
Master in de Rechten

“Hoe kan je kinderen met een andere thuistaal het best onderwijzen om de achterstand die ze op school kunnen ondervinden zoveel mogelijk te beperken?” Die vraag staat centraal in de masterproef van Joachim Vandevelde. Onderzoek toont aan dat tweetalig onderwijs in zowel de moedertaal als de meerderheidstaal het best geplaatst is, maar die praktijk vindt weinig ingang in het onderwijs. Vandevelde gaat na of wat we kunnen leren uit reeds genomen initiatieven voor mensen met een handicap. Biedt die aanpak mogelijkheden om die thuistaal in het onderwijs te verankeren?De waarde van ervaren leraren in Brussel
(journalistiek artikel: Match made in heaven: de ervaren en de startende Brusselse leraar)
Robin Van der Cammen
Odisee
Bachelor Secundair Onderwijs Engels – Nederlands

Brussel en zijn leraren, het blijkt geen eenvoudige relatie te zijn. Brussel kampt met een groot lerarentekort. Hoewel er geen eenvoudige oplossing is om het lerarentekort in Brussel tegen te gaan, valt een deel van de oplossing zeker te vinden bij ervaren Brusselse leraren. Zo zijn er heel wat succesverhalen over lesgeven in Brussel te vinden. "Een positief verhaal over onderwijs, dat is wat Brussel nodig heeft en verdient”, stelt Robin Van der Cammen. Hij sprak met 9 ervaren Brusselse leraren en bundelde hun verhalen en tips in "Lesgeven in Brussel”, een brochure voor startende leerkrachten.Aanvangsbegeleiding voor beginnende leraren als een recht en plicht: een mixed-method onderzoek.
(journalistiek artikel: Aanvangsbegeleiding voor beginnende leraren als een recht en plicht: een mixed-method onderzoek.)
Dries Mariën
Universiteit Gent
Master of Science in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde

Ook Dries Mariën zet zich in voor startende leerkrachten. "Beginnende leraren zijn een bijzondere groep binnen het lerarenkorps en ze worstelen met specifieke uitdagingen, zoals bijvoorbeeld discipline handhaven in de klas of het deel worden van een schoolteam.” In Vlaanderen zien we dat een groot aantal startende leraren er in de eerste jaren alweer de brui aan geeft. Beginnende leraren hebben nood aan een kwaliteitsvolle ondersteuning en begeleiding, zogenaamde aanvangsbegeleiding, om die vroegtijdige uitval tegen te gaan. Sinds het schooljaar 2019-2020 ontvangen scholen extra middelen om zulke aanvangsbegeleiding te organiseren. Dries Mariën onderzocht hoe die middelen worden ingezet en wat verschillende onderwijsactoren (leraren, onderzoekers, inspecteurs, …) vinden van de aanvangsbegeleiding.